Loading...

Can đảm biến thách thức thành sức mạnh

Cuốn sách Can đảm biến thách thức thành sức mạnh  giúp độc giả có cái nhìn toàn diện về nỗi sợ hãi: nguồn gốc, làm thế nào để hiểu nỗi sợ v...
Read More

Tiếp nối kiến thức vô giá từ 10 cuộn giấy da cổ

Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới tập 2 của nhà văn Og Mandino vừa được First News đưa lên kệ, ra mắt độc giả để tiếp nối câu chuyện chưa...
Read More

Tàn Tuyết: Tiếng nói độc đáo của văn học đương đại Trung Quốc

Tàn Tuyết gọi các tác phẩm của mình là “văn học thuần túy” và với bà, “thuần” nghĩa là “sâu”. “Tôi cho rằng, sự đột phá thực sự của một n...
Read More

NHÀ THƠ TRUY PHONG VỚI BÀI THƠ CHẤN ĐỘNG THI ĐÀN NĂM 1956

Nguyễn Thanh-Nhà thơ Truy Phong hay T.P (1925-2005) là bút danh của Dương Tấn Huấn, người tỉnh Vĩnh Long. Ông là nhà thơ kháng chiến hai th...
Read More